Val till förskoleklass 2024

Förskoleklassen i en Waldorfskola

I förskoleklassen är den fria leken central. Språk- och rörelselekar, handarbete, sång och musik, sagor, berättande och räkning, allt är skolförberedande aktiviteter men i lekfulla former. Utflykter i den omgivande naturen är ett viktigt, veckovis återkommande inslag.

Arbetet i förskoleklass följer årets rytm, med månadsfester och högtider, veckans rytm med dagliga göranden, dagens rytm, samling, lek, mat och vila.

Vill ni ha mer info om vår förskoleklass?

Varmt välkommen att kontakta skolans rektor Lisa: lisa.edin@waldorfostersund.se

Socialt samspel

Den fria leken är en central del i waldorfpedagogiken. Lekförmågan är central för vidare lärprocesser. Barnens övande i leken sker i närvaro av vuxna som ser och stöttar.

Att bli ett skolbarn

Övas genom turtagning, stå i led, vänta på sin tur, räcka upp sin hand, lära känna sin kamrater i leken, våga ta sin plats och säga vad en tycker. Övas både i den fria och i den regelstyrda leken.

Barnet i centrum

I waldorfskolan står barnet i centrum. En av pedagogens uppgifter är därför att försöka förstå varje enskilt barn och se barnets förutsättningar och behov.