Föräldraföreningen

Information om ÖWFF

I de flesta Waldorfskolor finns en föräldraförening, så också på Östersunds Waldorfskola. Medlemskap tillfaller alla som har barn på Östersunds Waldorfskola och det är ingen medlemsavgift.

En Waldorfförälder har aktivt valt skola för sig och sitt/sina barn. Valet innebär ett tydligt engagemang och att vi som föräldrar känner ett gemensamt ansvar för vår verksamhet, där föräldraengagemanget är en viktig del i pedagogiken.

Vad ÖWFF gör

ÖWFF jobbar för att skolans arbetsmiljö skall vara stimulerande, rogivande, en kulturimpuls och att detta skapar bilden av skolan utåt. Vi stödjer också lärarkollegiet med en hjälpande hand vid andra tillfällen – om de önskar och vi kan!

Vi bidrar med organisering och arbete t.ex. storstädning av skolan både inomhus och utomhus. Det ordnas basarverksamhet och målning, adventsmarknader mm.

Detta är bra tillfällen att komma nära den miljö som barnen spenderar stor del av sin tid i, samt att lära känna andra föräldrar.

ÖWFF förfogar över en ekonomi vars huvudsakliga intäkter kommer från aktiviteter arrangerade av föräldraföreningen, och dessa används främst till det som rör barnens miljö och trivsel på skolan.

ÖWFF har en styrelse och minst en klassrepresentant från varje klass som kallar till möten. Det är alltid öppet för alla föräldrar att delta på mötena.

Delta och bidra till skolans utveckling

Det är mycket som diskuteras, idéer fattas inte. Men för att genomföra dessa behövs föräldrar som samarbetar och samverkar. Allas kompetenser behövs för att gemensamt utveckla skolan, barnens och lärarnas miljö.

Alla föräldrar hälsas välkomna – att du kommer på ett första möte innebär inte att man måste gå varje gång, eller alltid ta på sig arbetsuppgifter.

Varmt välkommen att delta i en härlig gemenskap och bidra till vår fina skolas utveckling!

waldorfforalder@waldorfostersund.se