Klass F-6

Förskoleklass

I förskoleklassen är den fria leken i fokus. Barnen lever fortfarande i den första sjuårsperioden, där viljan och kroppen arbetar och utvecklas. Visst övar vi och förbereder för kommande skolstart, men allt i lekfulla former.

Klass 1

Huvudtema i första klass är folksagor. Vi är bland drakar, häxor, prinsar och prinsessor, alla sagor med lyckliga slut. Efter en berättelse återberättar barnen med en bild i sitt periodhäfte. Återberättandet är en stor del i waldorfpedagogiken eftersom det skapar en god grund för det fortsatta skolarbetet. 

I matematiken är utgångspunkten helheten. De romerska siffrorna introduceras först, då dessa är tydliga och enkla. Alla fyra räknesätt introduceras i åk 1 och räkning förstärks med rytmer, verser, former och fysiska föremål.

Klass 2

I klass 2 i en waldorfskola förs det som påbörjats i klass 1 vidare, men nu med en självständighet att finna sig till rätta. Nu ska de första kunskaperna bli befästa och utvecklas vidare. Bokstäverna som växt fram bildar ord och meningar som kan bli lästa och skrivna, talen blir till matematik. Berättarstoffet går över till fabler och legender. Fablernas roll är att gestalta djur som har mänskliga egenskaper.

Klass 3

I tredje klass arbetar vi med uryrken och om livet förr. Hur har människan på olika platser levt för att klara sig och utvecklas. Eleverna får prova på delar av de arbetsuppgifter som människorna i bondesamhället utförde i sin vardag, ex så, skörda och spinna.

I matematiken påbörjas arbetet med måttenheter med att vi introducerar “kroppsmåtten”, ex fot, aln, tum, för att därefter arbeta med det metriska systemet. 

I svenskan hamnar grammatiken i fokus i denna klass. 

Klass 4

I klass 4 tar oss historian från istid till vikingatid. Nordisk mytologi är ett huvudtema, liksom zoologi.

Klass 5

I femte klass möter eleverna till en början forntida flodkultur, i Indien och Egypten, vidare till den grekiska mytologin.

I matematiken är geometri ett huvudtema, i biologin arbetar vi med botanik.

Klass 6

I den här åldern är eleverna ofta mycket engagerade i rättvisfrågor, och vad passar då bättre än genomgång av det romerska rikets lagar och ideal.

Fysikens akustik och optik gås grundligt igenom i denna årskurs, liksom geologi som är ett nytt inslag.

Har du några frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig till oss med alla dina frågor så hjälper vi dig. Vi återkommer så snart vi kan!