Välkommen till Östersunds Waldorfskola - ett tryggt pedagogiskt val

Vi vill att ”hela människan går i skolan”, det är hjärtat, hjärnan och handen som stimuleras och utvecklas i samklang med barnens olika åldersstadier

Kreativitet

Fantasi och kreativitet är förmågor som övas under alla skolår i samband med kunskapsinhämtning.

Empati

Vår avsikt är att skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran.

Jämlikhet & respekt

Eleverna möter redan från första dagen en skola där alla, lärare och elever är jämlika.

Förskoleklass

Den fria leken är en central del i waldorfpedagogiken. Lekförmågan är central för vidare lärprocesser.

Aktuellt

Håll dig uppdaterad om kommande händelser

Östersunds Waldorfskola - ett pedagogiskt alternativ

Kunskapsförmedling och lärandet på waldorfskolor kännetecknas av helhet och överblick. All undervisning har konstnärliga inslag och ibland måste inlärningen få ta sin tid. Fantasi och kreativitet är förmågor som övas under alla skolår i samband med kunskapsinhämtning.
Waldorfskolor i Sverige
0
Året vi startade
0
Elever på skolan
0
Waldorfskolor i världen
0

Varför oss?

Anledningarna att
välja Waldorf är många

Fördjupning som arbetsform

Waldorfskolan vill förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang. Detta förutsätter fördjupning som arbetsform.

Läroplanen återspeglar barnets utveckling

Studiet är anpassat på flera olika nivåer. Bland annat skall lärostoffet möta behov som eleverna har på olika åldersstadier.

Teori, hantverk och konst

Dessa tre områden kännetecknar alla stadier, bl a utifrån en önskan om att eleverna senare fritt skall kunna välja vidareutbildning och yrke och med insikt i olika alternativ.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

info@waldorfostersund.se

063-12 02 93

Öneslingan 15, 832 51 Frösön