Organisation & ledning

Vidarskolan ABsvb

Huvudman för Östersunds Waldorfskola är:

Vidarskolan AB(svb) 556657-8307
Öneslingan 15
83251 Frösön

Östersunds Waldorfskola är en fristående självförvaltande skola som drivs av ett icke vinstutdelande aktiebolag.

Skolan är godkänd av Skolverket och följer de mål och riktlinjer som finns angivna i Skollagen och i läroplanen Lgr 22, för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Huvudmannen är Vidarskolan AB(svb) som leds av en styrelse med en verksamhetsansvarig rektor. Skolan är föräldrar och anhörigägd och det högsta beslutande organet är bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

Alla som är föräldrar eller anhörig till barn i skolan har möjlighet att köpa aktier.

Styrelsen sammansättning

Styrelsen sammansättning består av 5-9 styrelseledamöter samt rektor, som adjungeras in till mötena.

I skolans kollegium ingår samtliga lärare samt rektorn.

Lärarna möts även i olika konferenser varje vecka samt i olika elevkonferenser.

Kollegiets möten leds av en utsedd ordförande.

Rektor har det övergripande pedagogiska ansvaret i enlighet med Skollagen.