Val till förskoleklass 2024
Klassrumslampa
Årstidsbord
6-års ritar
Gitarrer
Klassrumsfönster
Färgtuber
Stockmarfärg
Årstidsbord
Skolbänk
Fönster
Virkning
Räkning

Val till förskoleklass 2024

Välkommen på infoträff 

tisdag 19 september

kl 18-19.


Om ni vill ha mer info om vår förskoleklass, kontakta skolans rektor Lisa: lisa.edin@waldorfostersund.se

Förskoleklassen i en waldorfskola

I förskoleklassen är den fria leken central. Språk- och rörelselekar, handarbete, sång och musik, sagor, berättande och räkning, allt är skolförberedande aktiviteter men i lekfulla former. Utflykter i den omgivande naturen är ett viktigt, veckovis återkommande inslag. 


Arbetet i förskoleklass följer årets rytm, med månadsfester och högtider, veckans rytm med dagliga göranden, dagens rytm, samling, lek, mat och vila. 

Socialt samspel


Den fria leken är en central del i waldorfpedagogiken. Lekförmågan är central för vidare lärprocesser. Barnens övande i leken sker i närvaro av vuxna som ser och stöttar.   

Att bli ett skolbarn 


Övas genom turtagning, stå i led, vänta på sin tur, räcka upp sin hand, lära känna sin kamrater i leken, våga ta sin plats och säga vad en tycker. 

Övas både i den fria och i den regelstyrda leken. 

Här är Östersunds kommuns information kring valet.

Valet genomförs i kommunens e-tjänst v 40-41Barnet i centrum 


I waldorfskolan står barnet i centrum. En av pedagogens uppgifter är därför  att försöka förstå varje enskilt barn och se barnets förutsättningar och behov.