Val till förskoleklass 2023
Klassrumslampa
Årstidsbord
6-års ritar
Gitarrer
Klassrumsfönster
Färgtuber
Stockmarfärg
Årstidsbord
Skolbänk
Fönster
Virkning
Räkning

Val till förskoleklass 2023

Val till förskoleklassen

Den 15-29 januari 2023 är det dags för val till förskoleklass. Familjer hemmahörande i Östersunds kommun behöver registrera sitt val i kommunens digitala portal. Mer info och länk till valet finns här.


Om ni har ytterligar frågor om förskoleklassen på Östersunds Waldorfskola kan ni maila till info@waldorfostersund.se eller ringa skolans rektor Lisa Edin på

076-133 10 45.  

Förskoleklassen i en waldorfskola

I förskoleklassen är den fria leken central. Språk- och rörelselekar, handarbete, sång och musik, sagor, berättande och räkning, allt är skolförberedande aktiviteter men i lekfulla former. Utflykter i den omgivande naturen är ett viktigt, veckovis återkommande inslag. 


Arbetet i förskoleklass följer årets rytm, med månadsfester och högtider, veckans rytm med dagliga göranden, dagens rytm, samling, lek, mat och vila. 

Socialt samspel


Den fria leken är en central del i waldorfpedagogiken. Lekförmågan är central för vidare lärprocesser. Barnens övande i leken sker i närvaro av vuxna som ser och stöttar.   

Att bli ett skolbarn 


Övas genom turtagning, stå i led, vänta på sin tur, räcka upp sin hand, lära känna sin kamrater i leken, våga ta sin plats och säga vad en tycker. 

Övas både i den fria och i den regelstyrda leken. 

Barnet i centrum 


I waldorfskolan står barnet i centrum. En av pedagogens uppgifter är därför  att försöka förstå varje enskilt barn och se barnets förutsättningar och behov.