Skolhälsovården
Klassrumslampa
Årstidsbord
6-års ritar
Gitarrer
Klassrumsfönster
Färgtuber
Stockmarfärg
Årstidsbord
Skolbänk
Fönster
Virkning
Räkning

Skolhälsovården


Vår skolsköterska heter Nina Ångström


Nina nås på

nina.angstrom@ostersund.se eller 076-132 16 81. 


Skolan har även tillgång till skolkurator, skolpsykolog och skolläkare. Via Nina bokas skolläkartid. Om du vill komma i kontakt med kurator eller psykolog, prata med din klasslärare eller skolans rektor.