Skolhälsovården
Klassrumslampa
Årstidsbord
6-års ritar
Gitarrer
Klassrumsfönster
Färgtuber
Stockmarfärg
Årstidsbord
Skolbänk
Fönster
Virkning
Räkning

Skolhälsovården


Vår skolsköterska heter Sara Flögstad Jägerhäll


Sara nås på

sara.flogstad.jagerhall@ostersund.se eller 063-14 33 45


Skolan har även tillgång till skolkurator, skolpsykolog och skolläkare. Via Sara bokas skolläkartid. Om du vill komma i kontakt med kurator eller psykolog, prata med din klasslärare eller skolans rektor.