Föräldraföreningen

Information om  Östersunds Waldorfskolas Föräldraförening

Bakgrund

 

I de flesta Waldorfskolor finns en föräldraförening, så också på Östersunds Waldorfskola.

Medlemskap tillfaller alla som har barn på Östersunds Waldorfskola och det är ingen medlemsavgift.

Föräldraföreningarnas arbete ser olika ut i olika Waldorfskolor. Vi har tre arbetsgrupper, Utemiljö, Kultur, Jubileumsgruppen.

 

En Waldorfförälder har aktivt valt skola för sig och sitt/sina barn.

Valet innebär ett tydligt engagemang och att vi som föräldrar känner ett gemensamt ansvar för vår verksamhet, föräldraengagemanget är en viktig del i pedagogiken.

 

ÖWFF jobbar för att skolans arbetsmiljö skall vara stimulerande, rogivande, en kulturimpuls och att detta skapar bilden av skolan utåt.

 

Vi stödjer också lärarkollegiet med en hjälpande hand vid andra tillfällen – om de önskar och vi kan!

 

Vi bidrar med organisering och arbete t.ex storstädning av skolan både skolområdet utomhus höst och vår samt inomhus. Det har ordnats basarverksamhet och målning adventsmarknader mm.

Detta är bra tillfällen att komma nära den miljö som barnen spenderar stor del av sin tid i, samt att lära känna andra föräldrar.

 

ÖWFF förfogar över en ekonomi vars huvudsakliga intäkter kommer från aktiviterer arrangerade av föräldraföreningen, och dessa används främst till det som rör barnens miljö och trivsel på skolan.

 

ÖWFF har en styrelse och minst en klassrepresentant från varja klass som kallar till möten. Det är alltid öppet för alla föräldrar att delta på mötena. Alla möten kommer att aviseras genom mail och på hemsidan samt i en FB grupp.

 

Det är mycket som diskuteras, idéer fattas inte. Men för att genomföra dessa behövs föräldrar som samarbetar och samverkar. Allas kompetenser behövs för att gemensamt utveckla skolan, barnens och lärarnas miljö.

 

Alla föräldrar hälsas välkomna – att du kommer på ett första möte innebär inte att man måste gå varje gång, eller alltid ta på sig arbetsuppgifter.

 

Med vänlig Hälning

klassrepresentanterna i Föräldraföreningen.


Östersunds Waldorfskola

Öneslingan 13 & 15

832 51 Frösön

063-12 00 93 / 12 02 93

info@waldorfostersund.seFölj oss på