Solskattens Waldorflekskola
Klassrumslampa
Årstidsbord
6-års ritar
Gitarrer
Klassrumsfönster
Färgtuber
Stockmarfärg
Årstidsbord
Skolbänk
Fönster
Virkning
Räkning

Solskattens Waldorflekskola

I anslutning till Östersunds Waldorfskolan ligger också Solskattens Waldorflekskola.


''Då förskolan lägger grunden, genom den fria leken, för skolarbetet tycker vi att det är viktigt att våra blivande skolbarn får vistas i en sådan miljö som waldorfförskolan innebär. Vi vet också att det har stor betydelse att barnet får kontinuitet i sin vistelse och att det får uppleva samma sak år från år.''


Läs mera på Solskattens hemsida; www.solskatten.se