Hur blir man delägare i skolan och varför

Att vara med och förvalta Waldorfskolan i Östersund


Östersunds Waldorfskola drivs av ett icke-vinstutdelande aktiebolag,Vidarskolan AB svb.


Genom att köpa aktier i bolaget ges föräldrar och andra intressenter för waldorfskolan möjlighet till delaktighet även i bolagsstyrningen för skolan.

Som aktieägare kallas du till bolagsstämman en gång per år då räkenskaper och styrelsens arbete behandlas. Årsredovisningen skickas ut före stämman och protokollet delges aktieägarna efter årsmötet. Styrelsen väljs på bolagsstämman.


Att vara aktieägare är ett sätt att vara med och driva skolan genom att lägga aktiepengen som en pant i bolaget. Man kan avsluta sin roll som aktieägare när som helst, genom att sälja sina aktier.

Aktierna har alltid samma värde. Eftersom det varken ger vinst eller förlust att vara aktieägare i Vidarskolan ABsvb behöver dessa aktier inte tas upp i skattedeklarationen.


Du kan förvärva aktier från 1000 kronor upp till 5000 kronor. Den totala aktiesumman i Vidarskolan AB svb är 100 000 kronor. För att köpa aktier vänder du dig till Ole Rönning Kristiansson och meddelar till vilken summa du vill förvärva aktier. Sedan får du information om vem du ska köpa aktierna av. När aktiebytet har ägt rum skrivs du in i Vidarskolan ABsvb aktiebok.


Ole Rönnig Kristiansson, 070-5116550, ole.kristiansson(a).com