Månadsfester i Waldorfskolan

Månadsfester i Waldorfskolan

I waldorfskolan firas månadsfester kontinuerligt under året. Festernas teman hänger oftast samman med årstid/årslopp. Det är ett fint tillfälle för hela skolan att träffas. Det ger även en rytmisk tydlighet i årets förändringar, det blir en levande kalender som barnen kan kliva in i.