Månadsfester i Waldorfskolan
Klassrumslampa
Årstidsbord
6-års ritar
Gitarrer
Klassrumsfönster
Färgtuber
Stockmarfärg
Årstidsbord
Skolbänk
Fönster
Virkning
Räkning

Månadsfester i Waldorfskolan

I waldorfskolan firas månadsfester kontinuerligt under året. Festernas teman hänger oftast samman med årstid/årslopp. Det är ett fint tillfälle för hela skolan att träffas. Det ger även en rytmisk tydlighet i årets förändringar, det blir en levande kalender som barnen kan kliva in i.