Att gå i waldorfskola

Kunskapsförmedling och lärandet på waldorfskolor kännetecknas av helhet och överblick. All undervisning har konstnärliga inslag och ibland måste inlärningen få ta sin tid. I de lägre årskurserna spelar det muntliga berättandet en stor roll. Fantasi och kreativitet är förmågor som övas under alla skolår i samband med kunskapsinhämtning. Mångfald och bred bildning är andra ledord i waldorfskolor.
Östersunds Waldorfskola är avgiftsfri, icke-vinstutdelande och konfessionsfri.

Läs mer här

Här hittar du ansökningshandlingar

Skol
information

Här hittar du information om olika klasser och fritids.

Förskoleklass Klass 1-2 Klass 3-4 Klass 5 Klass 6-7 Klass 8-9 Fritids Elevhälsan Kollegiet Föräldraföreningen


Om ditt barn behöver vara hemma på grund av sjukdom vill vi att ni sjukanmäler ert barn varje dag. Smsa eller ring på 070-363 02 27

Dokument

Nedan hittar du ansökningsblanketter samt några av skolans planer och policies. Om du önskar information om andra dokumen vänder du dig med fördel till lisa.edin@waldorfostersund.se

Kontakta skolan

Du kan maila till lisa.edin@waldorfostersund.se

Du kan ringa oss på telefon 063-12 00 93

Du kan skicka brev till oss eller besöka oss på

Östersunds Waldorfskola
Öneslingan 15
832 51 FRÖSÖN